DOSTAWA TOWARU

  1. Zamówiony Towar jest wysyłany do Użytkownika transportem własnym lub za pośrednictwem firm wysyłkowych, z których korzystają Sprzedawcy.
  2. Terminy realizacji zamówienia oraz koszty i zasady dostawy są każdorazowo określane przez Sprzedawcę w karcie danego Towaru.
  3. Zamówienia obejmujące Towary zakupione od tego samego Sprzedawcy, o różnym czasie realizacji, są wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, chyba że Strony uzgodniły inne zasady dostawy.
  4. Artcada i Sprzedawca nie odpowiadają za niedostarczenie Towaru i/lub opóźnienie w dostarczeniu Towaru wynikające z błędnie podanego przez Użytkownika lub niedokładnego adresu dostawy.
  5. Towar może być odebrany przez Użytkownika osobiście we wskazanym przez Sprzedawcę punkcie odbioru, jeżeli Sprzedawca dopuszcza taką możliwość o czym każdorazowo informuje w karcie Towaru, a Użytkownik dokona wyboru takiej opcji.
  6. Jakiekolwiek zmiany warunków dostawy dokonane przez Użytkownika już po wysyłce Towaru, mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, które w całości ponosi Użytkownik. O wszelkich zmianach tych warunków Użytkownik powinien bezpośrednio informować Sprzedawcę.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij